Møgedal - Vannbassengene

Løypa går i lett kupert terreng og tar 4 timer. Eventuelt kan turen deles i to: Møgedal - Kjervall (2 timer, langs vei, barnevognvennlig) og Kjervall - Vannbassengene (2 timer i lettkupert terreng).

Om løypa

Tar man utgangspunkt i parkeringsplassen på Møgedal, kan man enten legge i vei mot Imeseid - Eikeli - Gløbstad, eller man kan ta fatt på veien mot "Byen". Kulturlandskapet langs ruta er enda noenlunde intakt trass i att de små gårdene er fraflyttet for mange år siden. Det intensive saueholdet er redningen. Der sauen er utestengt vokser buskas og villniss tett og gjør områdene utilgjengelige. Det er frodig rundt gardene langs traséen, men ingen kan lenger leve av grøden som produseres der.

Tilkomst og parkering

Møgedal: Avkjøring fra E39 på Helleland og videre mot Møgedal. Parkering på Møgedal (1/2 time fra Imeseid).

Kjervall: Avkjøring fra Rv. 42. Parkering på Kjervall.

Vannbassengene: Avkjøring fra Rv. 44 i Egersund sentrum mot vannbassengene. Stor parkeringsplass og santiæranlegg.