Heskestad - Gløbstad

Deler av løypa er krevende og tar ca. 6 timer. Eventuelt kan turen deles i fire: Heskestad - Dybing (1 time, lett terreng), Dybing - Fjella (1 time, røft terreng), Fjella - Rødland (2 timer, lett terreng) og Rødland - Gløbstad (2 timer).

Om løypa

Følger man Kirkevegen fra Heskestad til Dybing, en tur på ca. 1 time, kan man følge nyryddet sti videre langs Dybingvatnet til Røysland og Fjella.

Fra Fjella går turen bak Gullbergtua (fjelltopp tidligere brukt som seilmerke for sjøfarere), langs Grimingsvatnet, forbi helleren ved Fiskeløysvatnet og ned fra Solli til Rødlandsgardene. Fra Rødland til Støla domineres området av granskog.

Tilkomst og parkering:

Heskestad: Avkjøring fra E39. Parkering ved kirken eller ved informasjonstavlen som står ved veien der stien tar av mot Dybing.

Dybing: Avkjøring fra E39 og videre fra Rv. 501 mellom Eide og Rekeland. Parkering langs veien mot Fjella.

Fjella: Avkjøring fra E39 og videre fra Rv. 501 mellom Eide og Rekeland. Spør grunneier om parkering på Røysland.

Rødland: Avkjøring fra E39 på Helleland. Parkering på Rødland (7 biler).

Gløbstad: Avkjøring fra E39 på Helleland og videre mot Drange og Gløbstad. Parkering.