1. Hjem
  2. Barnehage, SFO og Skole

Hvor skjer læring best? Læring er en komplisert prosess.Hvordan læring skjer varierer fra elev til elev. Variert undervisning - og ulike innfallsvinkler til nytt stoff er en metode som lærere benytter for nettopp å gi alle elevene best mulig grunnlag for god læring. Det meste av all undervisning har frem til nå skjedd inne i klasserommet, og jo høyere klassetrinn dess mindre ble andre læringsarenaer benyttet. Nye lærerplaner oppfordrer norske lærer til å endre på denne praksisen.For alle trinn gjelder at skolen/læreren «…kan velge om elevene lærer best ute eller inne i klasserommet.»

I alle fag og på alle klassetrinn finnes det tema og fagområder som åpenbart kan flyttes ut av klasserommet.

Pedagoger har gitt det å bruke naturen som læringsarena mange ulike navn; uteskole, pedagogisk sted, fenomenbasert læring, klasserommet utenfor, det utvida klasserommet, stedsbasert læring eller læring i friluft. Navnet skjemmer ingen,   men hvordan naturen brukes som læringsarena er avgjørende for om vi når læreplanmålene. 

P7010034.JPG

 

  • Stein-Roar Fjellgård Slotterøy

    Friluftspedagog

    901 34 393