Øvre Myssa - Blåfjell

Løypa er middels krevende og tar ca. 4 timer.

Om løypa

Fra Øvre Myssa og Årsvoll går turen opp Smørdalen og man følger merkingen over toppen ned til Guddal. Stien er bratt, men det fortelles om en liten sped kone som bar 50 kilos potetsekker fra nedre Guddal til Drivdal. Etter reformasjonen i 1537 ble det holdt katolske messer i Guddalskirken som den ble kalt. Det var under noen store steinblokker som lente seg til hverandre. Her var plass til mange mennesker, men det måtte alltid stå vakt utenfor. Både Steinsland og Guddal ble fraflyttet på slutten av 1800-tallet mens gårdsfolk flyttet fra Brombo i 1907.

I øvre Guddal ble det drevet jordbruk i vikingtida. Videre nedover kommer man til hustoftene etter gården Steinsland. Her inne ved vannet er det lunt, men samtidig åpent. Jordene ligger i sør- og vesthellingene ned mot vannet. Her har nok poteter og korn grodd bra.

Ned heia, sør for Guddalsvatnet, går den merkede løypa til Brombo og videre ned til Blåfjellgruvene.

Tilkomst og parkering

Årsvoll: Liten P-plass ved Fv. 1 hvor løypa til Blåfjell starter.

Blåfjellgruvene: Følg skiltet veg fra Rv. 44 i Hauge i Dalane. Parkering ved gruvene. Kommunale toaletter like øst for gruvene.