Gursli (gruver) - Øvre Myssa

Spennende tur i lett terreng. Høydeforskjell på 240 m. Turen tar 2 - 3 timer.

Om løypa

Allerede på 1600-tallet var ferdselsveien mellom Lund og Sokndal i bruk. Fra Moi fulgte den vestsiden av Lundevannet utover til Skåland og Gursli. Her fortsatte den over heia på sørsiden av Gullvatnet, ned til Øvre Myssa og videre til Hauge i Dalane og Sogndalstrand.

I heiene omkring Gullvatnet er det mye å oppdage også for dagens vandrere. Fra Gursli kan en følge den gamle gruveveien oppover lia til Gursli gruver. Den første biten går gjennom gammelt kulturlandskap med beitemarker og steingarder. Videre kan vi velge mellom den gamle gruveveien eller den gamle ride- og kløvveien. I begge tilfellene kommer vi etter hvert opp under Gullbergknutens bratte sørside.

Før bakken ned mot Gullvatnet skiller rideveien og gruveveien lag. Rideveien fortsetter over høydene sør for Gullvatnet, mens gruveveien går ned til østenden av vannet og følger vannkanten på nordsiden. En tur rundt vannet gir en variert og spennende dag. Går en rideveien vestover anbefales det å følge stien helt ut over høydedragene mot nordenden av Gudlandsvatnet. En snarvei ned lia mot bekken som renner ut fra Gullvatnet blir fort utrivelig bratt og kronglet.

Om en ikke vil ta turen helt rundt Gullvatnet, kan en jo prøve fiskelykken langs bredden en varm sommerkveld. Vannet er kalket og fisk satt ut. Mulighetene er mange.

Tilkomst og parkering

Gursli: Følg Fv. 1 fra Moi sentrum. Parkeringsplass ved skilt til gruvene.

Øvre Myssa: Parkering ved Niben.

Årsvoll: Liten P-plass ved Fv. 1 hvor løypa til Blåfjell starter.