1. Hjem
 2. Barnehage, SFO og Skole
 3. Naturen som læringsarena

      

Læring i friluft                 LiF.svg

 

 

Læring i friluft er Friluftsrådenes og FLs felles tiltak for å bidra til mer og bedre uteaktivitet i barnehage, grunnskole og SFO med utgangspunkt i vår friluftskompetanse. Vi mener at Læring i friluft bidrar til en aktiv prosess der barn og unge lærer om virkeligheten i virkeligheten samtidig som de sosiale relasjonene mellom barn og mellom barn og voksne bedres. Barna blir mer fysisk aktive, de har større naturkontakt og får en større forståelse av samspillet mellom natur og menneske.

 

Det er i 2021 utarbeidet flere hefter med undervisningsideer for skoleklasser som tar for seg syv ulike fag i grunnskolen og måter man kan bruke naturen som læringsarena. Heftene heter Læring i friluft og tar for seg fagene matematikk, norsk, kunst og håndverk, mat og helse, samfunnsfag, naturfag og kroppsøving. Arbeidet baseres på idépermene Læring i friluft (2021) og Barnehage i friluft (2020).

 

Undervisningsoppleggene kan bidra til: 

 

 • Mer fysisk aktivitet
 • Naturopplevelser og miljøbevissthet
  Bedre og mer virkelighetsnær læring
 • Styrke sosiale bånd.

 

Aktvitetene henger nøye sammen med relevante kompetansemål i læreplanen og målet er å vise at utendørs undervisning ikke er noe hinder for å nå mål fastsatt i læreplanen. 

 

Dersom du ønsker undervisningsheftene på din skole, ta kontakt med Dalane friluftsråd på tlf 51 29 30 45

eller e-post: naturligvis@friluftsrad-dalane.no

 

Her kan du laste ned heftene i pdf-format.

 

Her finnes undervisningsideene digitalt. Velg alderstrinn og fagområde

 

 • Stein-Roar Fjellgård Slotterøy

  Friluftspedagog

  901 34 393