Blåfjell - Hauge i Dalane

Turen tar ca. 1 time på den gamle Blåfjellbanen.

Om løypa

Banetraséen fra Blåfjell til Hauge i Dalane er godt bevart og lett å ferdes til fots, med sykkel og med barnvogn. Det er flere fine bademuligheter langs løypa. Noen steder langs den gamle jernbanetraséen er det brukt store tørrmurer til byggingen. Dette finnes også i selve gruveområdet.

Litt lenger ned kommer man til Ruggesteinen, en vel 70 tonn tung steinblokk som lar seg bevege med håndmakt. Ruggesteinen ble fredet i 1923 som den første geologiske forekomst i Norge og den første naturfredning i Rogaland overhodet!

Nede ved Indre Åmodt og parkeringsplassen har Sokndal kommune opparbeidet badeplass og friluftsområde. Dette området er kjent som Linepollen.

Blåfjellgruvene - historie

I 1863 kjøpte engelske interessenter gruverettigheter i Sokndal for å starte drift på jernmalmen i distriktet. Selskapet The Norwegian Titanic Iron Co gikk raskt i gang med å bygge en 8,5 km. lang jernbanelinje mellom Blåfjell og havnen i Rekefjord. Den sto ferdig i 1870 - da gruvedriften også var på det mest intense. I januar 1874 kom det damplokomotiv fra England til Blåfjellbanen - visstnok Vestlandets første, og dette avløste den gamle hestejernbanen. Allerede i 1875 / 1876 stoppet produksjonen i Blåfjell opp. Senere har det vært bare sporadiske uttak av malm.

På det meste arbeidet om lag 200 mennesker i Blåfjellgruvene og ved jernbaneanlegget. Malmen ble sendt til England for smelting. Størstedelen av norsk jernmalmeksport i årene rundt 1870 skjedde faktisk fra titanjerngruvene i Eigersund og Sokndal. Den titanholdige malmen gav jern med ettertraktede egenskaper, men det var svært energikrevende å smelte den. Dette er antakelig en hovedgrunn til at virksomheten ikke ble noen kommersiell suksess.

Tilkomst og parkering

Blåfjellgruvene: Følg skiltet veg fra Rv. 44 i Hauge i Dalane. Parkering ved gruvene. Kommunale toaletter like øst for gruvene.

Linepollen: Følg skiltet veg fra Rv. 44 i Hauge i Dalane. Parkering og kommunale toaletter ved friluftsområdet.