1. Hjem
  2. Om oss

Om Dalane Friluftsråd

Samarbeid om friluftsliv i Dalane

Dalane Friluftsråd (DF) er et interkommunalt samarbeidsorgan mellom kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal, som utgjør Dalaneregionen. Regionen ligger helt sør i Rogaland fylke og har et flateareal på 1.800 km2. Innbyggertallet er på drøye 24.000.

 

Finansiering

Friluftsrådets virksomhet finansieres gjennom kontingent fra medlemskommunene, administrasjonstilskudd fra Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Rogaland fylkeskommune. I tillegg søker friluftsrådet prosjekttilskudd fra ulike tilskuddsordninger.

 

Styret og administrasjon

Styret i DF velges av kommunestyrene og velges for den kommunale valgperioden. Styret har fem politiske medlemmer med varamedlem. Eigersund kommune har to representanter.

Friluftsrådet har ansatt en daglig leder og en aktivitetsleder/friluftspedagog.

Kontor og lager er i gamle stallen til Bakkebø på Slettebø i Egersund.

Friluftsrådet har ikke eiendomsrett eller forvalteransvar for friluftslivsområder. De offentlige friluftslivsområdene i Dalane forvaltes i hovedsak av medlemskommunene.

Dalane Friluftsråd er medlem av Friluftsrådenes Landsforbund (FL) og Vestkystparken (VKP).

FL er bla. friluftsrådenes felles talerør overfor nasjonale myndigheter og organisasjoner.

VKP er et overordnet samarbeidsorgan for samordnet forvaltning av kystfriluftslivsområder i Rogaland og Hordaland. Målet er en mer effektiv og bærekraftig forvaltning av friluftsområdene for båtfolket.