Fikk inn over 40.000 kroner – solsikkeaksjonen førte til sommerleir

Et ønske fra de innsatte på Slidreøya om å gjøre noe for de ukrainske flyktningene, resulterte i en opplevelsesrik sommerleir.

Må søke om å bygge denne i strandsona: – Åpen for allmennheten

Det generelle byggeforbud i strandsona gjør det ekstra vanskelig å forutse om det blir noe av nytt værskjul i Sandvika.

Utgjør et stort problem: –⁠ Båter blir forlatt bak busker, ute på øyer og bak låver

Mens ryddelag bruker timevis på å rydde strander for plast, ligger gamle vrakbåter og flyter på både vann og land. Forlatt, henslengt og glemt.

Klar for ny Padlefestival i distriket

Dei siste tre åra har Sunnmøre Friluftsråd arrangert padlefestival for ungdom i alderen 14 og 17 år. I år er ikkje noko unntak, og padlefestivalen vert gjennomført som introduksjonskurs på fem ulike stader.

Dette fikk vi til sammen i 2020!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2021

Arrangere "På topp i Dalane" 2021. 

Utvide "På topp i Dalane" med en ekstremversjon.

Friluftskvelder i  Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere friluftsskoler for barn.