Delte ut penger til kulturen: Se hvem som fikk på Nordmøre

Over 70 millioner kroner er fordelt av fylkespolitikerne.

Ønsker økt bruk av Oslofjorden

Hvordan kan vi gjøre flere av øyene i Oslofjorden tilgjengelige for allmenheten, med transport og tilrettelegging slik at flere mennesker får glede av det? Dette var utgangspunktet i et spennende møte mellom ordførerne i Asker og Frogn forrige uke.

Etter 29 år som brannsjef går han av vakt

29 år har gått sidan fitjarbu Tore Nesbø (61) blei brannsjef i Fitjar kommune. No er han klar for å bli pensjonist.

Flytter kontoret

Fra 14. mars finner du Sunnmøre friluftsråd i nytt kontor i Stettevegen 73 på Skodje, ifølge en pressemelding.

Dette fikk vi til sammen i 2020!
0
km nye løyper
0
barn deltok på aktiviteter
0
personer leverte inn "På topp i Dalane" folderen
0
"eldre" deltok på aktiviteter
0
personer deltok på våre turer

Dette vil vi jobbe med i 2021

Arrangere "På topp i Dalane" 2021. 

Utvide "På topp i Dalane" med en ekstremversjon.

Friluftskvelder i  Eigersund, Lund, Sokndal og Bjerkreim.

Arrangere friluftsskoler for barn.