Gya - Heskestad

Turen er krevende, men lettgått, og tar 3,5 timer. Eventuelt kan turen deles i to: Gya - Byrkjemo (2 timer, krevende) og Byrkjemo - Heskestad (1,5 timer, lettgått og barnevognvennlig).

Om løypa

Kyrkjevegen fra Gya til Heskestad er steinsatt flere steder og god å ta seg frem på. Når man derimot tenker på skotøyet som ble brukt, og at man gikk frem og tilbake til kirka på all slags føre, for å høre presten preke latin, viser det hvor seige folkene her må ha vært. Men turene hver søndag hadde også andre misjoner; på kirkebakken gikk drøsen med naboene lett, det var nesten hele kontakten man hadde med omverden.

Lensmannen steg opp på steinen sin og leste opp bekjentgjøringer og alle var lutter øre. Kirken var viktig for vanlige folk, her var det dåp, konfirmasjon, giftemål og begravelse. Kirka var sentral i alles liv.

Naturen over heia består mest av voksen bjørkeskog rundt mindre myrer. Utsikten fra skaret over Røvarhåla og utover Heskestad-bygda er verd turen alene.

Turen fra Bjuland til Heskestad går på den delvis nedlagte kommuneveien gjennom bygda. Mange fine veilegemer er fortsatt synlige og veien er lettgått. Vis hensyn, man går gjennom flere gårdstun med full drift.

Tilkomst og parkering

Gya: Kjør Rv. 42 fra Helleland til Gya. Parkering i tunet på gården nærmest Gyavatnet.

Byrkjem Kjør Fv. 13 fra Ualand til Byrkjemo. Parkeringsplass i løpet av år 2000.

Heskestad: Avkjøring fra E39. Parkering ved kirken eller ved informasjonstavlen som står ved veien der stien tar av mot Dybing.