English information below

  240_F_48775606_SMX5M40Ut8le3H7Ah7JZSR8hDaGWEJ5W.jpg

Dalane Friluftsråd arrangerer Friluftsskolene som er et aktivitetsopplegg for barn og unge i alderen 9-13 år. Vi har en flott natur, og vi vil inspirere til at barn og unge kan få et nært og godt forhold til naturen. Gjennom ulike aktiviteter, ferdsel og opplevelser ønsker vi å gi de en forståelse av naturen sin egenart og tålegrenser.

Tidsmessige og praktiske rammer: Friluftsskolen er et dagtilbud for barn og og vil foregå i ulike naturmiljø Fra kl 09-15:30.Uten overnatting

Det er fokus på de rettigheter og plikter som er nedfelt i allemannsretten. Videre er det lagt vekt på kunnskap om orientering og bruk av kart og kompass på land, og korleis en finn, lager og oppfører seg på en raste- og leirplass.

Friluftsskolene i år har plass til 20 deltakere. Stort sett vil undervisninga være samler, men noen ganger vil vi dele deltakerne i mindre grupper.

Vi vet at værforholda i Rogaland er skiftende og vind og nedbør kan komme med jevne mellomrom.. Dagsprogrammene må være fleksible slik at vi kan endre og ha alternative løsninger dersom været blir for dårlig.

Alle må ha egen dagstursekk. Støvler eller skikkelige fjellsko er helt nødvendig både i ferdsel i utmark

Maks 20 barn så her er det er første mann til mølla! Påmeldinga er bindende.

Vi tar forbehold om å kansellere friluftsskoler dersom det blir for få påmeldte

IMG_5744 (1).JPG

 

Dalane Friluftsråd arrangerer  tredagers friluftsskole i august 2023

1.-3. aug i Bjerkreim

8.-10 aug i Sokndal

Hvis minst 5 deltakere fra Eigersund blir det satt opp felles transport

Liker du fysisk aktivitet ute og kan tenke deg tre dager med mange spennende aktiviteter, er dette noe for deg!

Det vil bli fisking, bålkurs, leirslagning, kartlære, padling og masse lek og moro i naturen. 

 

UKE 31 Bjerkreim

Tid: tirsdag 1. til torsdag 3.august

Sted: Vikeså, Ørsdalen, 

Påmelding her (trykk på link)

https://www.deltager.no/event/dalane_friluftsrad_friluftsskole_august_uke_bjerkreim

  

UKE 32 Sokndal

Tid: tirsdag 8.august til torsdag 10.august

Sted: Linepollen, Hauge, Lindland

Påmelding her (trykk på link)

https://www.deltager.no/event/dalane_friluftsrad_friluftsskole_august_uke_32_810_augg_08082023

 

 

Friluftsskolen gjennomføres fra kl 09:00-15:30 

Målgruppe: Barn i 5-7. klasse født 2010-2012

Pris 0,- som inkluderer mat og lån av utstyr men det er 10,- kr i påmeldingsavgift til deltaker..no

Med støtte fra  Bilde3.jpg

 

Påmeldingsfrist 1/8 Løpende påmelding

20 plasser pr uke

 

 

 

Ta kontakt ved spørsmål om deltakeravgift.Vi har friplasser

 

 

VIKTIG!
- Det er bindende påmelding til Friluftsskolen.
- Påmeldingen gjelder deltakelse alle dager


- Program og informasjon blir sendt ut i forkant slik at barna vet hva som skal skje. 

 

English

  

The Outdoor School: Dalane Outdoor Council organizes the Outdoor School, which is an activity program for children and young people aged 9-13. We have great nature, and we want to inspire children and young people to have a close and good relationship with nature. Through various activities, travel and experiences, we want to give them an understanding of nature's uniqueness and tolerance limits.

 

Time-related and practical framework: The outdoor school is a day offer for children and young people in the municipality and will take place in various natural environments.. Friluftskolen consistently has three main themes in its curriculum. There is a focus on the right to roam . Furthermore, emphasis is placed on knowledge of orientation and the use of maps and compasses, and how to find, prepare and take care of a rest and camp site.

 

Daily plans and the content of the lessons: The outdoor school this year has room for 20 participants. For the most part, the teaching will take place together, but on certain occasions we will divide the participants into smaller groups.

 

We know that the weather conditions in Western Norway are shifting, and that wind and precipitation can come at regular intervals. The daily program must be flexible so that we can change and have alternative solutions if the weather conditions become too difficult.

 

Price and registration: The registration fee is free. Supported by Gjensigestiftelsen

 

A maximum of 20 children, so here it is first come, first served! Registration is binding.

We reserve the right to cancel schools if there are too few registrants

  20664733_10155620515096882_4643651690144211038_n.jpg